CRM OnGo Cloud

График и управление на посещенията с check-In и check-Out операции

Планиране на график на регулярни посещения, бързи връзки за създаване на посещение.
Профил на посещението с информация за влизание и излизане (check-In и check-Out операции), местоположение на съответната операция, отклонение спрямо посещавания обект.
Натрупване на общото време на посещението.
Възможност и за автоматичен биллинг с генериране и изпращане на проформа към клиента на база общо време след всяко завършено посещение.
Дневни маршрути с опция за ръчно / последователно / автоматично подреждане на посещенията за деня, опция за печат на дневния график с информация за адресите на посещенията.
Удобно изпълнене на чекиращите операции и последващите действия в обекта на посещението и през мобилен телефон.
Готови филтри за справки за посещенията (например всички непосетени днес за бързо и удобно препланиране, всички с отклонение на чекиращата операция повече от 100 м. за контрол и др.), ескпорт на данни в ексел.