Таргетиране

С CRM OnGo Cloud можете лесно да намирате нови клиенти, да определяте по-добре техните реални нужди и да планирате търговската си дейност.

Ангажиране

Ангажирайте служителите си ефективно. Дайте им подходящия инструмент, с който да повишат резултатите си.

Конвертиране

С това решение вие можете лесно да следите дейността на търговския екип и да разпределяте техните задачи.

Започване на работа веднага

Без необходимост от първоначална инвестиция

Собствен стил

Организирайте системата, така че да отговаря на вашата структура и организация.

Инвентар

Създайте инвентар, който да е на разположение на търговците и планирайте техните ангажименти.

Регистрирайте потенциалните клиенти

Опишете на едно място цялата информация, с която разполагате за всяка потенциална възможност.

Справки в реално време

Планирайте и анализирайте на един екран с множество критерии. Изключително полезна възможност за оценка както за мениджмънта, така и за търговеца.

Желаете ли да тествате CRM OnGo Cloud?

Заяви демо