Ползи

Предимства при използване на CRM OnGo Cloud

CRM OnGo Cloud benefits
 • Започване на работа веднага;
 • Постоянен достъп до системата 24/7/365;
 • Достъп до онлайн съпорт;
 • Достъп до всички функционалности;
 • Неограничен брой потребители;
 • Достъп до всички актуализации, без доплащане;
 • Право да се откажеш от услугата до 3 месеца след подписване на едногодишен договор.
 • Без необходимост от първоначална инвестиция;
 • Без дългосрочен ангажимент;
 • Без нужда от специални умения;
 • Без нужда от поддръжка на техническа инфраструктура;
 • Без необходимост от назначаване на служители, които да администрират системата.