Управление на заявки от клиент и към доставчик.
Генериране на заявки за продукти/услуги с прилагане на актуални към момента на заявката ценови каталози.
Изпращане на заявките към указани имейл адреси при заявка от клиент и към избрани имейл адреси при доставчик като прикачен PDF файл.
Възможност за използване на различни PDF бланки при заявка към доставчик (различна бланка за заявка според доставчика).
Маркиране на заявка като изпълнена, анулиране на заявка.
Възможност за изпращане на заявка по налична оферта, прикачане към възможност за сделка.
Автоматична връзка заявка - нова сделка към конкретен контрагент.