CRM OnGo Cloud

Управление на задачи и инвентар

CRM OnGo Cloud tasks processing diagram
Планирани и непланирани задачи към контрагент и към възможност.
Добавяне на изпълнители по задача, проследяване на историята, статуса, промените по задачи. Прикачане на инвентар, документи, бележки към задача.
Препланиране, редакция, експорт на (офлайн) профил на задача в PDF.
Бързи връзки за създаване на видове задачи към контрагент - срещи, обаждания, имейли, посещения.
Седмичен график, график на инвентара, оценка на служители, списък за период, по видове, за изпълнители, по статуси на задача.

Модулите и справките за управление на задачи и инвентар позволяват организация в процес с етапи на въвеждане, планиране, изпълнение, наблюдение и оценка.