CRM OnGo Cloud

Управление на контрагенти и обекти

Видове контрагенти - клиенти и доставчици. Възможност за динамична структура от данни за контрагент, специфична за Вашата компания;
Профил на контрагент, история, редакция, добавяне на лица за контакт;
Изходяща имейл кореспонденция;
Търсене на контрагенти по различни критерии, изготване на сечения, свързани с натрупаната за контрагентите информация в системата;
Готови филтри за справки, ескпорт на данни/сечения в ексел за последваща употреба;
Добавяне и редакция на обекти (локации) към контрагент, верифициране на адреси и добавяне на GPS координати, корекция на GPS координати (корекция на локацията на обект), визуализация на обекти (на карта);
Отговорници за контрагент, присъединяване на контрагент(и) към отговорник или търговец, възможност за лимитиран достъп;
Импортиране на контрагенти от външна програма.