Автоматичен дневен отчет на търговец, история на дневните отчети по дати.
Оценка на служители на база месец, тримесечие, сравнение между търговци по брой срещи / обаждания / имейли / посещения / изпълнени оперативни задачи.
Възможност за дефиниране на таргети и автоматичен репортинг към указани имейл адреси за изпълнението им на дневна / седмична / месечна база.
Възможност за оценка на търговци на база отношения suspects - leads - prospects - customers за период.
Оценка на търговци на база месец и тримесечие по обороти, приходи, разходи, ефективност, сравнене между търговци на база калкулирани коефициенти.
Експорт в ексел за последваща обработка.
Възможност за микс на данни от различни репорти за автоматична оценка на търговец / служител по указана методология.