Администрация на продуктови категории и признаци за групиране.
Обединение на продуктите по категории, доставчици и признаци за групиране.
Поддържане на описания, снимков материал и прикачени файлове за всеки продукт.
Поддържане на различни характеристики за всеки продукт според неговата категория.
Експорт в ексел на продукти по указани характеристики за търсене.
Генериране на профил на продукт в PDF с описания, снимки, лого и данни за фирмата, изпращане като прикачен файл по имейл до контрагенти и служители през системата.
Управление на ценови каталози за приложение в оферти, с интервал на валидност, вид ценови каталог (увеличение/намаление), вид корекция на цената (в проценти или парични единици).
Дефиниране на ценови каталози по категории, по доставчици, по клиенти, по признаци за групиране, за конкретни продукти, за времеви интервали.
Създаване на оферти към клиенти чрез добавяне на продукти и с приложение на валидни ценови каталози за всеки продукт.
Поддържане на версии на офертите, история кога, от кого и какво е променено.
PDF файл на офертата с описания, снимки, лого и данни за фирмата за всяка нейна версия, изпращане като прикачен файл по имейл до контрагенти и служители през системата.
Автоматична връзка оферта - възможност за сделка към конкретен клиент.