CRM OnGo Cloud

Печелете клиенти с размах и мобилност!

CRM OnGo Cloud benefits

Какво не е CRM OnGo Cloud?

CRM OnGo Cloud не е система за фактуриране, не е складова програма, не е предназначена за управление на производствени процеси.

Какво е CRM OnGo Cloud?

CRM OnGo Cloud е система за администрация на продажбения процес. Предназначена е за търговския екип. Подпомага тяхната дейност от момента на регистриране на интерес, през конвертирането на интереса в потенциална възможност, до момента на сключване на сделка. Дава възможност в реално време на мениджмънта на компанията за ефективно управление и по-добър контрол върху търговските дейности.

Бизнес ползи

  • 360 поглед върху търговския процес;
  • Управление и наблюдение на търговския процес, чрез мобилни устройства 24x7x365;
  • Намаляване на разходите по привличане на нови клиенти;
  • Централизиране на търговските активности;
  • Увеличаване на възвръщаемостта;
  • Ефективно управление и по-добър контрол върху търговските дейности;
  • Идентифициаране на нуждите на потенциалните и съществуващите клиенти по-ефективно и разбиране на техните специфични потребности;
  • Кръстосани продажби и взаимодействия.

Познавайте клиентите си от близо

Разполагате с нужната информация във всеки момент.
Опишете детайлно информацията за вашия клиент, до най-дребния детайл, като рождения ден на служителя с който общувате. Създавайте възможности за сделка към всеки от тях.
Регистрирайте както физически лица, така и юридически лица в своята база.

Ценете времето си

Търсите и намирате за секунди нужната информация.
Избягвайте дублиране, селектирайте мъдро и открийте точно това, което ви трябва.