CRM OnGo Cloud

Цени и пакети

CRM OnGo Cloud prices and packages
 • Basic
 • 129 лв. / месец
  (вкл. 20% ДДС)
 • до 5 акаунта (вкл.)
 • 1GB пространство
 • 4 000 файла
 • 100 000 заявки
 • 0% толеранс
 • Corporate
 • 239 лв. / месец
  (вкл. 20% ДДС)
 • до 10 акаунта (вкл.)
 • 2GB пространство
 • 8 000 файла
 • 160 000 заявки
 • 15% толеранс
 • Business
 • 648 лв. / месец
  (вкл. 20% ДДС)
 • до 30 акаунта (вкл.)
 • 5GB пространство
 • 20 000 файла
 • 240 000 заявки
 • 30% толеранс
 • Premium
 • по заявка
   
 • неогр. бр. акаунти
 • 40GB пространство
 • 160 000 файла
 • 2 000 000 заявки
 • 50% толеранс
Забележка:

 • брой акаунти - общ брой регистрирани потребители в системата;
 • пространство - общ размер на използваното пространство от Вашата CRM OnGo Cloud (вкл. и заеманото от базата данни пространство);
 • файлове - общ брой качени/генерирани файлове;
 • заявки - общ брой заявки към CRM OnGo Cloud на месечна база;
 • толеранс - % отклонение нагоре спрямо заложените лимити при параметрите.

При достигане на лимита на някой от параметрите на пакета (брой акаунти, пространство, брой файлове или заявки към CRM OnGo) има възможност за временно спиране на услугата до започването на следващия период на отчитане.

Можете сами да изтриете качени от Вас файлове или да заявите изтриване на всички генерирани файлове с цел намаляване на параметрите пространство / брой файлове.

Поддържаният във Вашия CRM OnGo пакет толеранс дава възможност за предварително прогнозиране на разходите при пиково увеличение на потреблението.