Заявка на пакет Basic за CRM OnGo Cloud

Обратно към цени и пакети в CRM OnGo Cloud

CRM OnGo Cloud benefits

На email адреса, оставен при поръчката, ще получите проформа фактура за заплащане на абонамент за един месец. Моля при плащане цитирайте номера на проформа фактурата.

След заплащане на проформа фактурата на същия email адрес, оставен при поръчката, ще получите данни за вход във Вашата CRM OnGo, както и фактура за извършеното плащане.